Verhuur met voorrang, bemiddelingswoningen

Een aantal woningen wordt met voorrang verhuurd aan mensen of instanties met een specifieke woon- of zorgvraag. Deze ‘bijzondere’ woningen worden niet als ‘te huur’ vermeld op onze website, maar worden direct aangeboden aan de kandidaat of instantie. Dit noemen wij bemiddelingswoningen.

Van bemiddeling kan sprake zijn in een van onderstaande situaties:

  1. woningzoekenden met een bijzondere woonwens op het gebied van zorg en welzijn (bijvoorbeeld begeleid wonen, een zware zorgindicatie van tenminste 10 uur per week en vormen van mantelzorg)
  2. woningzoekenden die vanwege de gemeentelijke taakstelling worden gehuisvest (vergunningshouders)
  3. woningzoekenden die door Woontij zijn geaccepteerd als gegadigden voor een economiewoning
  4. woningzoekenden die in aanmerking komen voor een bepaalde personeelswoning (bijvoorbeeld ten behoeve van een horeca- of zorgopleiding).
  5. werkgevers waarvan personeelsleden in aanmerking komen voor een appartement in Tubantia
  6. als er sprake is van een acute noodsituatie (bijvoorbeeld bij brand), waarbij een huurwoning dringend nodig is.

Omdat de wachttijd in Den Helder kort is, vindt hier geen bemiddeling plaats. Wel kan er voorrang verleend worden aan aspirant-huurders die worden voorgedragen door huidige huurders. Dit noemen we Buren kiezen Buren. Dit kan alleen voor bepaalde complexen in Den Helder en Julianadorp.

Om voldoende aanbodwoningen beschikbaar te houden voor alle woningzoekenden, hebben we een maximum percentage bemiddelingswoningen vastgesteld. Voor 2018 is dit 20%. Dit houdt in dat we in 2018 uitgaan van maximaal 30 bemiddelingswoningen. Dit lijkt erg veel, maar in dit percentage hebben we rekening gehouden met de 100 te bouwen woningen in Buurtskap de Tuunen. Voor 2019 wordt dan een nieuwe percentage vastgesteld.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden