Tijdelijk afwezig (huisbewaring)

U wilt of kunt voor een tijdelijke periode niet zelf uw huurwoning bewonen

Heeft u na lang wachten eindelijk een woning van ons gekregen. Zal je net zien dat je de liefde van je leven tegenkomt, die mooie baan elders krijgt aangeboden of de familie doet een beroep op u voor mantelzorg. Allemaal redenen waardoor u een poosje niet in de gelegenheid bent zelf in uw woning te wonen. Waarschijnlijk denk je dan eerst aan de mogelijkheid van onderhuur. Zonder toestemming is onderverhuur niet toegestaan. In de huurovereenkomst die u met ons heeft afgesloten staat namelijk dat u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons niet mag onderverhuren. De onderhuurder van zelfstandige woonruimte heeft huurbescherming. Dat is ook zo wanneer de onderverhuur zonder toestemming van de verhuurder plaatsvindt. Om uw rechten te kunnen beschermen is huisbewaring een betere optie in het geval u tijdelijk zelf niet aanwezig bent. 

Wat is huisbewaring

Het is een driepartijenovereenkomst tussen de verhuurder, de huurder en de huisbewaarder. Huisbewaring is het in gebruik geven en nemen van woonruimte bij afwezigheid van de huurder(s) voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar. De persoon die op de woning past, de huisbewaarder, kan hierbij gewoon gebruik maken van de dienstverlening van Woontij, zoals afgesproken met de oorspronkelijke huurder bij het tekenen van de huurovereenkomst. Wel is het zo dat de (oorspronkelijke) huurder gedurende de huisbewaring verantwoordelijk blijft voor de rechten en plichten die staan in de huurovereenkomst. De in-bewaringgever mag geen hogere huurprijs vragen dan hij/zij op dat moment zelf betaalt. Wel mag hij voor bijkomende kosten zoals gas, water en licht een redelijke vergoeding vragen. Huisbewaring is geschikt bij proefsamenwonen of langere verblijven in het buitenland, maar ook als u bijvoorbeeld mantelzorg gaat verlenen en gaat inwonen bij die persoon. Zo zijn er nog andere situaties te bedenken waarin huisbewaring een oplossing kan zijn. 

Na afloop van de overeengekomen periode kan het twee kanten op: of de huurder keert terug in de huurwoning en zet de huurovereenkomst voort, of de huur wordt beëindigd en de huisbewaarder vertrekt. Het is dus niet zo dat de huisbewaarder in de plaats van de huurder treedt. De opgezegde woning wordt voor de verhuur aangeboden op onze website, zodat onze woningzoekenden daarop kunnen reageren.

Duidelijke afspraken

Maak duidelijke afspraken met ons én met uw huisbewaarder. In geval van onenigheid, bemiddelen wij niet. U bent en blijft als huurder aansprakelijk.

Het is van belang de huisbewaring van tevoren goed te regelen. U zoekt zelf een geschikte kandidaat. Wij bemiddelen hier niet in. Huisbewaring is niet mogelijk als wij de woning tijdelijk aan u verhuren of aan u in bruikleen hebben gegeven. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden